top of page

客房介紹
Room Types

_MG_1597.JPG
雙床房

 坪數  6坪​

106*188 2張

沐浴乳  洗髮乳 洗顏用品  牙膏牙刷

浴巾      毛巾        免治馬桶   吹風機     衣架        冰箱       冷氣           書桌     

除臭除菌噴霧

​其他一次性備品櫃檯旁索取

_MG_1554.JPG
​雙人房

​ 坪數  6坪

150*188 1張

沐浴乳  洗髮乳 洗顏用品  牙膏牙刷

浴巾      毛巾        免治馬桶   吹風機     衣架        冰箱       冷氣           書桌     

除臭除菌噴霧

​其他一次性備品櫃檯旁索取

日式三人2.JPG
日式三人房

​ 坪數  10坪

106*188 1張

​150*188 1張

沐浴乳  洗髮乳 洗顏用品  牙膏牙刷

浴巾      毛巾        免治馬桶   吹風機     衣架        冰箱       冷氣           書桌     

除臭除菌噴霧

​其他一次性備品櫃檯旁索取

三人.jpg
三人房 (無浴缸)

​ 坪數  8坪

106*188 1張

​150*188 1張

沐浴乳  洗髮乳 洗顏用品  牙膏牙刷

浴巾      毛巾        免治馬桶   吹風機     衣架        冰箱       冷氣           書桌     

除臭除菌噴霧

​其他一次性備品櫃檯旁索取

_MG_1669 (2).jpg
四人房

​ 坪數  9坪

​150*188 2張

沐浴乳  洗髮乳 洗顏用品  牙膏牙刷

浴巾      毛巾        免治馬桶   吹風機     衣架        冰箱       冷氣           書桌     

除臭除菌噴霧

​其他一次性備品櫃檯旁索取

_MG_1629.JPG
五人房

​ 坪數  12坪

106*188 1張

​150*188 2張

沐浴乳  洗髮乳 洗顏用品  牙膏牙刷

浴巾      毛巾        免治馬桶   吹風機     衣架        冰箱       冷氣           書桌     

除臭除菌噴霧

​其他一次性備品櫃檯旁索取

bottom of page